Doel

Het doel is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in ’s-Heerenberg Oost door o.a. bewaken en verbeteren  van de (verkeers)veiligheid, inrichting woonomgeving,  een aanspreekpunt te zijn voor de bewoners en het bevorderen van de sociale controle.

Dit doel wil het wijkplatform bereiken door samenwerking tussen de bewoners en de gemeente en andere instanties zoals politie en woningstichtingen/corporaties te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is.

Door de betrokkenheid van de bewoners te vergroten kan de samenwerking met deze instanties er uiteindelijk toe leiden dat wij zaken die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden ook bij de gemeente en andere instanties  onder de aandacht worden gebracht en dat zo zaken kunnen worden opgepakt en verbeterd en problemen kunnen worden opgelost

Stichting Wijkplatform ‘s-Heerenberg Oost ( 08-06-2012)

Ingeschreven bij KvK onder nr  55473911

Reacties zijn gesloten.